SV | EN

Dokumentation för bra terapi - säkra Offline-appar från Hippokrates IT

ItchyApp
För patienter med kronisk klåda.
Utvecklad av det europeiska expertteamet under ledning av Competence center for Chronic Pruritus, Münster.
Finns på 11 språk (tyska, engelska, spanska, portugisiska, italienska, holländska, franska, turkiska, svenska, polska, ryska)
för Google Android och Apple iOS